Masz pytanie?

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklepdladzieci24.pl

Sklep internetowy Sklepdladzieci24.pl jest prowadzony przez firmę K4 SPORT, ul. Krańcowa 7, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, NIP 536-18-17-096, REGON 146630512. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.sklepdladzieci24.pl/

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sklepdladzieci24.pl – składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

Zamówienia

1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej sklepu wyboru towaru, dodać produkt do koszyka i podać niezbędne dane do wysłania towaru.

3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup””. Dokonując zakupu oświadczasz, że dane którymi się posługujesz są poprawne.

4. W trakcie całego procesu składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”” - Klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia.

5. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Ceny, płatności oraz dostawa towaru

1. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.  Firma nie wystawia faktur VAT, gdyż nie jest płatnikiem VATu. Do każdego zakupu dołączany jest paragon. Na życzenie możemy wystawić rachunek.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy.

3. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:

- przelewem bankowym na rachunek bankowy usługodawcy (przedpłata)

- za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem)

4. W większości przypadków przy zakupie 2 lub 3 takich samych artykułów koszt wysyłki jest jeden. W przypadku wybrania artykułów o różnych kształtach lub przekraczającej standardowe wymiary i wagę u firmy kurierskiej za drugą paczkę należy dopłacić 15 zł przy przelewie na konto lub 20 zł przy wysyłce za pobraniem. Najlepszym rozwiązaniem w zamówieniu różnych produktów lub dwóch dużych (np. fotelik rowerowy) jest ustalenie kosztu dostawy telefonicznie.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Wysyłki są realizowane zgodnie z kolejnością zleceń. Termin wysyłki w przedsprzedaży lub na specjalne zamówienia jest dłuższy i zazwyczaj jest podawany w treści oferty.

6. Zamówiony towar sprzedawca dostarcza za pomocą firmy kurierskiej.

7. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w Warszawie - Włochach (w chwili obecnej wyłącznie fotelików Hamax Siesta). Odbiór osobisty jest także płatny, opłata wynosi 15 zł. Jest to opłata za dostarczenie towaru z magazynu do Warszawy.

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki. Fakt ten należy zgłosić również sprzedającemu mailowo lub telefonicznie.

9. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni roboczych zostanie anulowane.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.

2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

3. Towar wraz z dowodem zakupu i pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres naszej firmy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego, na które mamy przelać środki.

4. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Nie przyjmujemy również zwrotów od firm, tzn. jeśli chcą Państwo nadać paczkę np. z pracy, proszę zmienić dane nadawcy na dane kupującego.

5. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.

Gwarancja

1. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy, w tym przypadku naszego sklepu.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, chyba że w treści ogłoszenia podany jest inny okres gwarancji.

3. Czas naprawy lub wymiany produktu wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy.

4. Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Możesz przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru, co pozwoli nam szybciej zaproponować rozwiązanie problemu.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać uszkodzonych produktów .

Reklamacja

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli produkt konsumpcyjny jest wadliwy.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

3. Klient może żądać wymiary produktu, jej naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny.

4. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy lub jej naprawy pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta jest niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru) lub wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości)

5. Jeśli chcesz zareklamować wadliwy produkt skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Możesz przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru, co pozwoli nam szybciej zaproponować rozwiązanie problemu.

6. Klient powinien zgłosić wadę w ciągu roku od jej zauważenia – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać uszkodzonych produktów.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi i obejmują tylko dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP.

2. Administratorem danych osobowych jest fimra K4 SPORT, ul. Krańcowa 7, 96-321 Żabia Wola, NIP 536-18-17-096, REGON 146630512

3. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Klient podaje swoje dane osobowy dobrowolnie. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

5. Dane osobowe  są przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

6. Dane Klientów są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , a także innymi przypadkami ich ujawnienia.

Facebook